Je onderbewuste geeft je het alternatief!
Je onderbewuste geeft je het alternatief!

Praktijk voor hypnotherapie

Karen Kramer-Medema

Henriëttedreef 12

3561 JV Utrecht

_030-2660665_

info@onderbewustalternatief.nl

logo

Privacy

De privacy van mijn cliënten vind ik belangrijk. De foto met een cliënt op deze website is dan ook in scène gezet. Ook maakt deze website geen gebruik van cookies.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw (gezondheids)toestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. U hebt het recht de gegevens uit dit dossier in te zien.

Ik maak ook aantekeningen bij een behandeling voor mijn eigen gebruik. Van deze gegevens kan ik desgewenst, tegen betaling, een verslag maken.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
volgende pagina
Op behandelingen in mijn praktijk zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.